Autolink Finland

Autolink Group är ett av de ledande logistikföretag i Norden och Baltikum, när det gäller transporter av fordon.

Autolink Finland är ett företag, beläget i Hangö, vars huvudsakliga verksamhet är distribution av nya fordon över hela Finland. Vi erbjuder också transporter av nya och begagnade bilar från Sverige och andra Europeiska länder.

Vi distribuerar mer än 200 000 fordon per år och ger från dörr till dörr transporter för både begagnade och nya fordon i Europa.

Lösningar för fordonsindustrin är vår specialitet och vi erbjuder skräddarsydda lösningar baserade på lastbil, fartyg eller tåg, eller en kombination av dessa. Vi erbjuder ytterligare tjänster som terminalhantering , tull och dokumenthantering, samt leverans till kunden. Alla tjänster utförs med högsta kvalitet baserad på ECG:s regler.

Autolink Kvalitet

Som en medlem av ECG (The Association of European Vehicle Logistics) följer Autolink Finland strikt de förordningar samt direktiv som ECG Operations Quality Manualen innehåller. Denna manual har utvecklats i ändamålet att ge ECG medlemmar riktlinjer för att garantera kunderna tjänster av högsta möjliga kvalitet i hela Europa. Detta igen leder till högre effektivitet, minimering av skaderisk samt säkrare arbetsrutiner för vår personal.

ECG ledningen uppdaterar ständigt denna kvalitets manual.

Not sure which solution fits your business needs?