Autolink Finland

Autolink Group är ett av de ledande logistikföretag i Norden och Baltikum, när det gäller transporter av fordon.

Vi distribuerar mer än 200 000 fordon per år och ger från dörr till dörr transporter för både begagnade och nya fordon i Europa.

Lösningar för fordonsindustrin är vår specialitet och vi erbjuder skräddarsydda lösningar baserade på lastbil, fartyg eller tåg, eller en kombination av dessa. Vi erbjuder ytterligare tjänster som terminalhantering , tull och dokumenthantering, samt leverans till kunden. Alla tjänster utförs med högsta kvalitet och hantering.

Autolink Finland Oy är specialiserat på järnvägs leveranser av fordon genom Finland i öster, Ryssland och Kazakstan. Även fordon med alternativ energi är vår specialitet.

Effective solutions

You benefit from our experience in delivering effective solutions to the complex global supply chains of some of the world’s biggest corporations. You benefit from every innovation, whether it involves a simple extension to our Air and Ocean Freight products, whether it means a development in warehousing, or whether it requires a completely new integrated supply chain model.

A wealth of experience

Every new solution adds to the wealth of our experience, and therefore our competence and credibility. All of which explains why you’ll find the team at TransCargo ready to apply their passion for solutions in support of your business.

Safe & Secure

You benefit from our experience in delivering effective solutions to the complex global supply chains of some of the world’s biggest corporations.

Fast Delivery

You benefit from every innovation, whether it involves a simple extension to our Air and Ocean Freight products, whether it means a development in warehousing.

24/7 Support

All of which explains why you’ll find the team of outstanding support at TransCargo ready to apply their passion for solutions in support of your business.