Autolink Kvalitetsgranskningar

Ett uppgraderat kvalitetsgransknings paket för bilar, på ytterst hög kvalitetsnivå. Detta granskningspaket kan skräddarsys för att passa kraven för en specifik kund eller biltyp. Vi kan erbjuda våra tjänster på engelska, finska samt svenska, på flera olika orter både i Finland samt Baltikum.

  • Vår service innehåller bl.a. följande utföranden
  • Bil kvalitetsgransknings dokument
  • All fartygs eller annan transport data
  • ETA information samt plats för ankomst
  • Klockslag för utförd arbete (lossning samt granskning etc.)
  • Väderförhållanden
  • Mängd skador
  • Skadeprocent på granskade bilar
  • Beräknade reparationskostnader

Vi använder ECG standard för Vehicle Inspection Form. Vi har också en gedigen samt välskolad personal. Vi tar bilder på skador enligt följande: 1) Chassis nummer, 2) Skadade området, 3) Makro (närbild) där man kan klarlägga skadans nivå.

Annan service vi kan erbjuda, inom granskningsområdet, är bla. Tågvagns kvalitetsgranskning, Granskning för lastning av skrymmande laster, Tally och modell mix, On-board attendance (OBA), Kvalitetsgranskning för lossnings personalens samt lastnings personalens utföranden, FPR granskning, Pre-load granskning.

Är du osäker på vilka lösningar passar bäst för din verksamhet?