Lastning i Järnvägsvagnar

Samtliga lastningar utförs av Autolinks välskolade personal under strikt kontroll. Målet är att förhindra skador samt att vagnen returneras vid gränsen pga. underkänt utförd lastning. Om det trots den strikta kontroll, uppstår skador, kan vi effektivt samt snabbt undersöka var i processen denna skada skett. Vi tar digitala bilder på varje chassis-, vagns- samt plombnummer. Vi utför även en Survey på alla vagnar vi lastar. Detta sker före start av lastning samt inkluderar bilder. Alla lastnings verktyg är skyddade för att förhindra skador på bilarna. Våra anställda bär en special klädsel, i vilka det inte finns några synliga knappar eller dragkedjor. Det är strängt förbjudet att bära klocka eller ha ringar under lastnings arbete.

Autolink har en egen vagnpark på 72 vagnar.

Load-carrying capacity max 22 t
Empty weight 40 t
Full speed 120 km/h
Loading lenght of 1-st deck 23 500 mm
Loading lenght of 2-nd deck 23 400 mm
Loading height of 1-st deck 1 910 mm
Loading height of 2-nd deck 1 910 mm
Door apperture width 2 690 mm
Inside width of 1-st deck 2 950 mm
Inside width of 2-nd deck height width
0-700 mm 2 950 mm
1 580 mm 1 660 mm
1 700 mm 1 430 mm
1 910 mm 940 mm
Load-carrying capacity max 25 t
Empty weight 40 t
Full speed 120 km/h
Loading lenght of 1-st deck 23 380 mm
Loading lenght of 2-nd deck 23 150 mm
Loading height of 1-st deck 1 950 mm
Loading height of 2-nd deck 1 950 mm
Door apperture width 2 900 mm
Inside width of 1-st deck 2 900 mm
Inside width of 2-nd deck height width
1 580 mm 1940 mm
1 700 mm 1 700 mm
1 910 mm 1 350 mm
1 950 mm 1 220 mm
Load-carrying capacity max 25 t
Empty weight 45 t
Full speed 120 km/h
Loading lenght 25 340 mm
Loading height of lower deck (variable) 2 010 mm
Loading height of upper deck (variable) 1 850 mm
Door aperture width 2 730 mm
Amount of vehicles per wagon  pcs
length up to 3 100 mm  16
length up to 3 550 mm  14
length up to 4 150 mm  12
length up to 5 000 mm  10
length up to 6200 mm  8

Är du osäker på vilka lösningar passar bäst för din verksamhet?